Sanitace

Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří:
  • Kvalita dodávané balené pramenité vody
  • Kvalita a druh použitých konstrukčních materiálů přístroje
  • čistitelnost (sanitace) přístroje
  • Umístění přístroje
  • Správné používání přístroje
  • Správný způsob údržby přístroje ať už od uživatele či lépe servisní firmy
Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, ale je blízko tepelných zdrojů nebo ve vlhku a nebo tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou.
Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, protože použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu.
V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u aquamatů kladen velký důraz na čistitelnost (sanitaci) přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme provádět sanitaci přístroje v pravidelných cyklech, nejlépe 1 krát za 3 měsíce provozu. Záleží však na prostředí, ve kterém se přístroj používá. Čím je prostředí prašnější, tím je potřebné provádět sanitaci častěji. Při menším počtu sanitací než 4 do roka nejsme však schopni garantovat kvalitu a chuťovou neutrálnost stáčené vody, ani bezproblémový chod přístroje.
Naše společnost používá speciální vlastní software, kdy náš počítač za Vás hlídá potřebu sanitace Vašeho přístroje a my Vás včas na tuto potřebu upozorníme. Navštíví Vás náš technik, který nainstaluje náhradní přístroj a ten Váš odveze k sanitaci.
Sanitací se zbavíme prachu, vodního kamene, bakterií a jiných nečistot a získáme opět hygienicky čistý přístroj. Předejdeme tím všelijakým příchutím stáčené vody, které by mohla voda ze znečistěného přístroje natáhnout.
Při sanitaci z víka přístroje demontujeme narážeč, který se rozebere, omyje desinfekčním přípravkem, opláchne pitnou vodou a nechá oschnout. Potom se vyčistí nebo vymění vzduchový filtr a narážeč se opět smontuje. Vyšroubuje se přepážka z nádoby chlazení a omyje se spolu s nádobkou chlazení desinfekčním přípravkem. V nádobce chlazení se nechá cca 30 minut působit sanitační přípravek, který se pak vypustí přes otevřené kohouty a vypouštěcí matice.
Dále se provede odvápnění topného tělesa a nádoby pro horkou vodu speciálními přípravky a dojde ke kontrole a v případě potřeby k výměně veškerých propojovacích hadiček.
Po provedené sanitaci se přístroj propláchne dostatečným množstvím pitné vody a smontuje se. Úplně na závěr je přístroj opatřen speciální nálepkou s vyznačením datumu sanitace a datumem sanitace následující, takže jste schopni si intervaly pro sanitaci přístroje hlídat zároveň i sami. Další výhodou této nálepky je fakt, že na první pohled vidíte, kdy byl který aquamat naposledy čištěn a kdy je potřeba jej zase vyčistit.
Pouze pravidelnou a odborně prováděnou sanitací zajistíte svému aquamatu dlouhou, bezporuchovou životnost a kvalita a chuť Vaší stačené vody bude na nejvyšší úrovni!