Pronájem přístrojů

PROČ ZVOLIT PRONÁJEM?

Společnost AQUARA s.r.o. Vám nabízí jedinečnou možnost získat přístroj ke stáčení balené pramenité vody i bez hotovosti potřebné na jeho zakoupení. Nabízíme Vám pronájem přístrojů za cenu, kterou najdete v ceníku. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let, kdy nájemné je placeno čtvrtletně dopředu. Možnost pronájmu přístrojů je podmíněna jedině odběrem, a to minimálně 3 barely měsíčně, což je 57 litrů vody za měsíc, z čehož vyplývá denní spotřeba ve výši 1,9 litru vody.
Při pronájmu přístroje neplatíte společnosti AQUARA s.r.o. již žádné další poplatky za servis. Nájemné v sobě obsahuje poplatek za sanitace, elektrorevize a případnou výměnu či opravu opotřebených součástek.
Společnost AQUARA s.r.o. odpovídá nájemci za bezproblémový chod aquamatu a kvalitu stáčené vody na výstupu z přístroje stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména vyhl. 275/2004 Sb. a ČSN 331610:1999.
Nenesete žádnou právní odpovědnost
Ze zákona jeste jako uživatelé aquamatu zodpovědni za kvalitu vody na výstupu z přístroje (dodavatel ručí za kvalitu vody v uzavřeném barelu). Při pronájmu je tato zodpovědnost smluvně přenesena na nás, jako na pronajímatele.
Nenesete žádnou administrativní zátěž
Dle doporučení Státního zdravotního ústavu byste si měli, jako uživatelé aquamatu, vést provozní deník ke každému přístroji. Při pronájmu je toto administrativní doporučení smluvně přeneseno na nás, jako na pronajímatele.
Neřešíte záruční, pozáruční opravy ani servis
Veškeré platby za práci, materiál, dopravu, pravidelnou sanitaci, elektrorevizi či zapůjčení náhradního aquamatu hradí po dobu pronájmu naše společnost jako pronajímatel.
Nepotřebujete jednorázovou hotovost k pořízení aquamatu
V případě pronájmu nehradíte žádnou vratnou kauci či jednorázové splátky. Po celou dobu pronájmu hradíte pouze smluvené měsíční nájemné.
Doplňková výbava ZDARMA
V případě pronájmu aquamatu máte k dispozici doplňkovou výbavu (zásobník na kelímky, návlek na barel) ZDARMA.